Radye Temel Sağlamlığı, Radye Temel Çeşitleri

Radye Temel Mutlaka Sağlam Olmalıdır!

Bir binanın yapımında en önemli konu binanın temelinin sağlam bir şekilde oluşturulmasıdır. Ardından belki de aylar sürecek bir zaman aralığında yapılan bütün işlemlerin hepsi bu temel atma sırasında gösterilen özene bağlı olarak değişebilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda öncelikle yapının oturtulacağı binanın kaç katlı olacağına bağlı olacak şekilde bir temel kazımı yapılır. Bunun ardından az miktarda bir beton döküldükten sonra tamamı çeliklerden ve demirden oluşan yapılarla örülü bir zırh görünümü veren radya temel uygulaması yapılmaktadır. Genellikle yapıların üzerine binen yüklerin oldukça fazla olacağı düşünülürse uygulanan bu yöntem sağlam binaların yapılabilmesi açısından garanti vermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu temel sistemi ile yapılan binaların depremlere karşı daha dayanıklı bir konuma sahip olduğunu göstermektedir.

Radye Temel Çeşitleri

Radye temellerin farklı birkaç türü bulunmaktadır. Kullanım alanına göre değişiklik gösteren bu radye temel türlerinde genellikle binanın sahip olacağı yüksekliğe ve buna bağlı olarak değişim gösteren yapının taşıyacağı yüke göre türler birbirinden ayrılmaktadır. İşlemler sırasında radya temel uygulaması yapılırken yapı sektörü ile ilgili resmi olarak yönetmeliklerde bu temelde kullanılan malzemelerin kalınlıklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna bağlı olarak duvar, kirişler ve kolonların yapı içinde birbirinden uzakta bulunduğu durumlarda yapılan radye temellerde 20 cm’den az bir kalınlık kabul edilmemektedir. Bu sayede depremlere dayanıklı binalar için bir standart belirlenmiş oluyor

Tags: